submenu
Študijné materiály
submenu

Zobrazujem záznamy 1 až 3 z celkového počtu 6 záznamov.
 
dátum 19.05.2014 10:20
Aktuálne poznatky o epilepsii a úloha EEG v jej diagnostike
Aktuálne poznatky o epilepsii a úloha EEG v jej diagnostike

Diagnostika epilepsie prináša rad otázok nielen pre pacientov, ale aj pre odborníkov, ktorí sa s epilepsiou zaoberajú. Epileptický záchvat u postihnutej osoby vyvoláva obvykle potrebu nájsť správneho lekára, určiť diagnózu, liečbu a upraviť  životný štýl, aby sa vyhol opakovaniu záchvatu. Je veľa rozdielov v type  záchvatov, v príčinách vzniku záchvatov. Niektorí sa už narodia s epilepsiou, iní majú epileptická záchvaty  až v detskom veku alebo v súvislosti s úrazom hlavy. V dospelosti sa často  nájde vzťah záchvatov k iným ochoreniam mozgu alebo k zmenám vo vnútornom prostredí   organizmu. Liečba niektorým pacientom zaberá, iní majú záchvaty aj napriek operačnej liečbe  a moderným antiepileptikám.

       

kľúčové slová

KĽÚČOVÉ SLOVÁ

 
dátum 26.08.2013 12:52
Predĺžená profylaxia hlbokej žilovej trombózy u onkochirurgických pacientov
Predĺžená profylaxia hlbokej žilovej trombózy u onkochirurgických pacientov

Venózny tromboembolizmus (VTE) je stálym diagnostickým a terapeutickým problémom s neakceptovateľnou vysokou mortalitou. Medicínske vedomosti o etiopatogenéze, diagnostike, terapii i prevencii hĺbkovej žilovej trombózy (HŽT) a pľúcnej embólie (PE) sa v posledných rokoch výrazne prehĺbili. Napriek tomu však zostáva žilová tromboembólia významnou príčinou morbidity i mortality pacientov na celom svete.

autori

AUTOR:

Doc. Mudr. Daniel Pinďák PhD.

 
dátum 18.11.2014 13:08
Ochorenia spôsobené HPV a ako sa proti nim chrániť?
Ochorenia spôsobené HPV a ako sa proti nim chrániť?

Ľudský papilomavírus (HPV) je bežný vírus, ktorý však môže niektorým ľuďom spôsobiť vážne zdravotné problémy. HPV vírus infikuje epiteliálne bunky kože a sliznice. Existuje viac ako 100 rôznych typov ľudského HPV a 30 – 40 z nich postihuje genitálnu oblasť. 

kľúčové slová

KĽÚČOVÉ SLOVÁ

Zobrazujem záznamy 1 až 3 z celkového počtu 6 záznamov.
kategórie
Kategórie