submenu
Články
submenu
dátum 24.05.2013 10:14 kľúčové slová literatúra
Slovensku zablokovali pre zákaz zisku 29,5 milióna eur

 

„Finančné prostriedky, ktoré sa v súčasnosti nachádzajú na viacerých bankových účtoch v Luxembursku, majú byť uložené na špeciálnom bankovom účte, kde zostanú mimo dosahu Slovenskej republiky. Po úspešnom ukončení príslušných právnych krokov v Luxembursku budú finančné prostriedky vyplatené spoločnosti Achmea,“ informovala spoločnosť.

Ministerstvo financií však tvrdí, že Achmea zavádza. „Tento majetok je aj naďalej majetkom Slovenska až do ukončenia sporu ,“ uviedol hovorca ministerstva Radko Kuruc. Informáciu, že majetok je aktuálne mimo dosahu Slovenska ale nevyvrátil. „Achmea však naňho siahnuť nemôže,“ dodal. Odvoláva sa pritom na prebiehajúce konanie v Nemecku.  Štát totiž po prehratej arbitráži podal na nemecké súdy žiadosť o zrušenie rozhodnutia tribunálu, no tie ešte vo veci nerozhodli.

Radovan Pala z advokátskej kancelárie TaylorWessing e/n/w/c sa však prikláňa k verzii spoločnosti Achmea. „Achmea má rozhodcovský nález a luxemburský súd ho uznal za vykonateľný. To, že v Nemecku prebieha konanie o zrušenie nálezu, nie je dôvodom na zastavenie exekúcie,“ povedal.

Slovensko by sa podľa R. Palu mohlo efektívne brániť iba tým, že by sa bude opierať o takzvanú výnimku štátnej suverenity, o ktorej bude rozhodovať luxemburský súd. Vyslovil však názor, že Achmea si určite zvolila Luxembursko na základe komplexnej právnej analýzy ako liberálnu krajinu v ktorej bude mať čo najlepšiu šancu dosiahnuť úspešné vymoženie sumy priznanej rozhodnutím.

Ak by neskôr po vykonaní exekúcie nemecký súd rozhodol o zrušení rozsudku arbitrážneho súdu, Slovensko by si až následne mohlo peniaze vymáhať späť od spoločnosti Achmea.

Spoločnosť Achmea informovala, že je oprávnená začať s vykonaním exekúcie na slovenskýmajetok potom, čo získala predchádzajúci súhlas luxemburského súdu. Podľa toho údajne môže rozhodnutie arbitrážneho súdu spoločnosť vykonať v Luxembursku. Luxemburský súd jej udelil súhlas na vykonanie rozhodcovského nálezu na základe Dohovoru o uznaní a výkone cudzích rozhodcovských nálezov z roku 1958 ("Newyorský dohovor").

„ Niekoľkokrát sme Slovenskúrepubliku žiadali, aby sa vo vzťahu k svojim povinnostiam zachovala ako člen EÚ a aby splnila svoje záväzky. Do dnešného dňa tak Slovenská republika neurobila. Spoločnosť Achmea niekoľkokrát poukázala na to, že použije všetky dostupné právne prostriedky na to, aby si uplatnila svoje práva,“ uviedol predseda predstavenstva spoločnosti Achmea Willem van Duin.

Parlament prijal v rokoch 2006 až 2007 za prvej vlády Roberta Fica legislatívne zmeny, ktorými obmedzil použite zisku zdravotných poisťovní. Achmea preto v roku 2008 iniciovala začatie medzinárodného arbitrážneho súdu. Arbitrážny súd rozhodol v decembri minulého roka v prospech holandského investora. Slovensko by podľa rozhodnutia malo zaplatiť 22 miliónov eur ako náhradu škody a ďalšie tri milióny eur za súdne trovy.

 

Zdroj: http://zdravezdravotnictvo.etrend.sk/