submenu
Videopodujatia
submenu
Teraz online:
Názov Dátum
Test online 01.09.2013

Plán:
Názov Dátum
Vedecká pracovná schôdza 04.12.2012
IV. stredoeurópsky kongres urgentnej medicíny spojený so XVII. kongresom SLS 18.04.2013

Archív:
Názov Dátum
The first two tiers of service: Red Cross Crisis Workers and Mental Health Professionals 07.05.2013
British OSCE´s (Objective Structured Clinical Examination) from observer´s point of view 18.04.2013
Hyperinvazívní přístup k neodkladné resuscitaci - pilotní fáze studie Prague OHCA 18.04.2013
Medical Safety on Formula One Tracks 18.04.2013
Intoxikácie jedovatými živočíchmi 19.05.2013
ED Anafylaxis managment 2012 19.04.2013
Aktuality v záchrannej zdravotnej službe 19.04.2013
Zkušenosti s aplikací masivního transfúzního protokolu při rozsáhlém krvácení u polytraumat 19.04.2013
Pochybení lékařů primární péče řešená zdravotnickou záchrannou službou 19.04.2013
Embolizace při poranění jater - kdy a jak? 19.05.2013
Manažment kvality aj v prednemocničnej starostlivosti? 19.04.2013
Kardiopulmonálna resuscitácia - analýza výjazdov vo Falck Záchranná 19.04.2013
Akútny koronárny syndróm - analýza výjazdov 19.04.2013
Náhla mozgová cievna príhoda - analýza výjazdov 19.04.2013
Ako ovplyvňuje využívanie kapnografie kvalitu prednemocničnej starostlivosti 19.04.2013
Ako zvýšiť kvalitu vzdelávania lekárov v urgentnej medicíne 19.04.2013
Manažment kvality a vzdelávanie na SZU 19.04.2013
Železničná stanica Bratislava Vinohrady 26. 10. 2012 19.04.2013
Diaľničný most Kurimany 2. 11. 2012 19.04.2013
Napĺňanie štandardov pri manažmente pacienta s NCMP posádkou RZP 19.04.2013
Napĺňanie štandardov manažmentu pacienta s akútnym koronárnym syndromom posádkou RZP 19.04.2013
Ako vzniká diagnóza? Psychologická analýza postupu posádok RZP v súťažnej úlohe "Káča" na Rallye Rej 19.04.2013
Rozhodovanie v emocionálne náročných situáciách: Rallye Rejvíz 19.04.2013
Príspevok ZZS k zlepšeniu manažmentu STEMI 20.04.2013
Suicídium, spoločenský a terapeutický problém. Kazuistika 20.04.2013
Heat stroke. Kazuistika 20.04.2013
Kardiostimulácia v teréne a následná spolupráca pri PCI. Kazuistika 20.04.2013
Externá kardiostimulácia ako liečba epilepsie? Kazuistika 20.04.2013
Manažment pacientov pri NHPO v lokalite Detva 20.04.2013
Krajina záchrancov - prezentácia projektu 20.04.2013
Problematika použitia osobných obranných prostriedkov 20.04.2013
Waterhouse-Friderichsenov syndróm. Kazuistika 20.04.2013
Klinické charakteristiky a faktory súvisiace s rozvojom anafylaktického šoku. Kazuistika 20.04.2013
Nehoda autobusu. Kazuistika 20.04.2013
Nehoda autobusu. Kazuistika 20.04.2013

Prezentácie:
Názov Dátum
Predĺžená profylaxia hlbokej žilovej trombózy u onkochirurgických pacientov 18.06.2013`