submenu
Lieky
submenu
Databáza liekov zo dňa: 01.05.2014 (ŠÚKL)

A-Z 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


A - TRÁVIACI TRAKT A METABOLIZMUS
A01 - STOMATOLOGICKÉ LIEČIVÁ
A02 - ANTACIDÁ, ANTIULCERÓZA A ANTIFLATULENCIÁ
A03 - LIEČIVÁ NA FUNKČNÉ GASTROINTESTINÁLNE PORUCHY
A04 - ANTIEMETIKÁ
A05 - LIEČIVÁ NA ŽLČOVÉ CESTY A PEČEŇ
A06 - LAXANCIÁ
A07 - ANTIDIAROIKÁ, ČREVNÉ ANTIINFEKTÍVA A ANTIFLOGISTIKÁ
A08 - LIEČIVÁ PROTI OBEZITE S VÝNIMKOU DIETETÍK
A09 - DIGESTÍVA, VRÁTANE ENZÝMOV
A10 - ANTIDIABETIKÁ 
A11 - VITAMÍNY
A12 - MINERÁLNE DOPLNKY
A13 - TONIKÁ
A14 - ANABOLIKÁ NA SYSTÉMOVÉ PODANIE
A15 - STIMULANCIÁ CHUTI DO JEDLA
A16 - INÉ LIEČIVÁ PRE TRÁVIACI TRAKT A METABOLIZMUS
B - KRV A KRVOTVORNÉ ORGÁNY
B01 - ANTITROMBOTIKÁ 
B02 - ANTIHEMORAGIKÁ (HEMOSTATIKÁ)
B03 - ANTIANEMIKÁ 
B04 - Antihyperlipidemiká  (Hypolipidemiká)
B05 - NÁHRADY KRVI A PERFÚZNE ROZTOKY
B06 - INÉ HEMATOLOGICKÉ LIEČIVÁ
C - KARDIOVASKULÁRNY SYSTÉM
C01 - KARDIAKÁ
C02 - ANTIHYPERTENZÍVA
C03 - DIURETIKÁ 
C04 - PERIFÉRNE VAZODILATANCIÁ
C05 - VAZOPROTEKTÍVA
C07 - BETABLOKÁTORY
C08 - BLOKÁTORY KALCIOVÉHO KANÁLA
C09 - LIEČIVÁ S ÚČINKOM NA RENÍN-ANGIOTENZÍNOVÝ SYSTÉM
C10 - HYPOLIPIDEMIKÁ
D - DERMATOLOGIKÁ 
D01 - ANTIMYKOTIKÁ POUŽÍVANÉ V DERMATOLÓGII
D02 - EMOLIENCIÁ A DERMATOPROTEKTÍVA
D03 - LIEČIVÁ NA HOJENIE RÁN A VREDOV
D04 - ANTIPRURIGINÓZA, VRÁTANE ANTIHISTAMINÍK A ANESTETÍK
D05 - ANTIPSORIATIKÁ
D06 - ANTIBIOTIKÁ A CHEMOTERAPEUTIKÁ POUŽÍVANÉ V DERMATOLÓGII
D07 - KORTIKOSTEROIDY, DERMATOLOGICKÉ LIEČIVÁ
D08 - ANTISEPTIKÁ A DEZINFICIENCIÁ
D09 - LIEČIVÉ OBVAZY
D0A - ? automat
D10 - LIEČIVÁ PROTI AKNÉ
D11 - INÉ DERMATOLOGIKÁ
G - UROGENITÁLNY TRAKT A POHLAVNÉ HORMÓNY
G01 - GYNEKOLOGICKÉ ANTIINFEKTÍVA A ANTISEPTIKÁ 
G02 - INÉ GYNEKOLOGIKÁ 
G03 - POHLAVNÉ HORMÓNY A MODULÁTORY GENITÁLNEHO SYSTÉMU
G04 - UROLOGIKÁ
H - SYSTÉMOVÉ HORMONÁLNE LIEČIVÁ, S VÝNIMKOU POHLAVNÝCH HORMÓNOV A INZULÍNOV
H01 - HORMÓNY HYPOFÝZY A HYPOTALAMU A ANALÓGY
H02 - KORTIKOSTEROIDY NA SYSTÉMOVÉ POUŽITIE
H03 - LIEČBA ŠTÍTNEJ ŽĽAZY
H04 - HORMÓNY PANKREASU
H05 - HOMEOSTATIKÁ VÁPNIKA
J - ANTIINFEKTÍVA NA SYSTÉMOVÉ POUŽITIE
J01 - ANTIBIOTIKÁ NA SYSTÉMOVÉ POUŽITIE
J02 - ANTIMYKOTIKÁ NA SYSTÉMOVÉ POUŽITIE
J04 - ANTITUBERKULOTIKÁ A ANTILEPROTIKÁ
J05 - Antivirotiká na systémové použitie
J06 - Imunoséra a imunoglobulíny
J07 - Očkovacie látky
L - Cytostatiká a imunomodulátory
L01 - Cytostatiká 
L02 - Endokrinná liečba
L03 - Imunomodulátory/-stimulanciá (zmena WHO)
L04 - Imunosupresíva (zmena WHO)
M - Muskuloskeletálny systém
M01 - Antiflogistiká a antireumatiká 
M02 - Liečivá proti bolesti kĺbov a svalov na lokálne použitie
M03 - Myorelaxanciá 
M04 - Antiuratiká (liečba dny)
M05 - Liečivá proti ochoreniam kostí
M09 - Iné liečivá na poruchy muskuloskeletálnej sústavy
N - Centrálna nervová sústava
N01 - Anestetiká 
N02 - Analgetiká 
N03 - Antiepileptiká 
N04 - Antiparkinsoniká 
N05 - Psycholeptiká 
N06 - Psychoanaleptiká 
N07 - Iné liečivá na centrálnu nervovú sústavu
P - ANTIPARAZITIKÁ
P01 - Antiprotozoiká
P02 - Anthelmintiká 
P03 - Antiektoparazitiká vrátane liečiv proti svrabu a repelentov
Q - Veterin rne prˇpravky
Q01 - VET. ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM
Q02 - VET. BLOOD AND BLOOD FORMING ORGANS
Q03 - VET. CARDIVASCULAR SYSTEM
Q04 - VET. DERMATOGICAL DRUGS
Q05 - VET. HORMONES, REPRODUCTIVE
Q06 - VET. CORTICOSTEROIDES AND SYSTEMIC ANTIHISTAMINES
Q07 - VET. SYSTEMIC ANTIINFECTIVES
Q08 - VET. NERVOUS SYSTEM DRUGS
Q09 - VET. ANTIPARASITICS
Q10 - VET. RESPIRATORY SYSTEM DRUGS
Q11 - VET. SENSORY ORGANS DRUGS
Q12 - VET. GYNAECOLOGICALS
Q13 - VET. PROMOTERS AND STIMULATORS
Q14 - VET. MICROBIOTICS, PROBIOTICS
Q15 - VET. IMMUNOPREPARATIONS
Q16 - VET. PREPARATIONS FOR SPECIAL KIND OF ANIMALS
Q20 - VET. VARIA
R - Respiračný systém
R01 - Nosové liečivá
R02 - Laryngologiká 
R03 - Antiastmatiká 
R05 - Antitusiká a lieky proti nachladnutiu
R06 - Antihistaminiká na systémové použitie
R07 - Iné liečivá respiračného systému
R10 - ? automat
S - Zmyslové orgány
S01 - Oftalmologiká 
S02 - Otologiká
S03 - Oftalmologiká a otologiká
V - Rôzne (vária)
V01 - Alergény
V03 - Všetky ostatné liečivá
V04 - Diagnostiká 
V06 - Celková výživa
V07 - Všetky ostatné neterapeutické prípravky
V08 - Kontrastné látky
V09 - Diagnostické rádiofarmaká
V10 - Terapeutické rádiofarmaká 
V11 - Fytofarmaká
V12 - Homeopatiká
V20 - Chirurgické obväzy


`