submenu
O nás
submenu

Portál www.mediedu.sk vznikol za účelom zlepšenia celkovej informovanosti spoločnosti v oblasti zdravotníctva a farmakológie. Jeho hlavnou filozofiou je zjednotenie prístupu farmaceutickej obce k odbornej zdravotníckej skupine spoločnosti, ale aj k verejnosti a snaha zvýšiť celkovú úroveň farmakológie na Slovensku.

To všetko reprezentujú tri základné ciele portálu:
1. Zlepšenie informovanosti odbornej verejnosti (lekárov, farmaceutov, sestier, ...) o nových liekoch, farmakológii a postupoch v medicíne. Pre prihláseného užívateľa sú neverejné články rozčlenené do jednotlivých kategórií podľa odbornosti.

2. Uľahčenie prístupu laickej verejnosti k informáciám o zdravotníctve a farmaceutických novinkách. Pre širokú verejnosť sú dostupné verejné články venované zdravotníctvu, novým metódam liečby a novinkám na trhu s verejne dostupnými liekmi a výživovými doplnkami.

3. Spojenie informovania odbornej verejnosti s možnosťou získavania kreditov na základe autodidaktických testov - každý z prihlásených užívateľov môže na portáli vykonať testy odbornej spôsobilosti z rôznych oblastí medicíny a získať tak potrebné kredity.`