submenu
Podmienky reklamy
submenu

MediEdu reklama

Banner

  • Pilot banner v lište vpravo od loga stránky, ktorý zostáva viditeľný pri prehliadaní akejkoľvek úrovne na portáli (pri zmene stránky, alebo posúvaní nadol). Nie je klikateľný, ale môže byť dynamický, teda môžu v ňom prebiehať animácie.
  • Hlavná plocha I.      banner vpravo pod prihlasovacím oknom hore na hlavnej úvodnej stránke portálu, ktorý je viditeľný automaticky pri otvorení stránky. Rozmer plochy je 250x250 pixelov.
  • Hlavná plocha II.     banner pod Hlavnou plochou I. Je viditeľný automaticky pri otvorení stránky portálu. Rozmer plochy je 250x250 pixelov alebo vertikálny obdĺžnik 250*400 pixelov v rovnakej cene.

 

Na všetky plochy je možné kliknúť a tým dostať užívateľa na podstránku, venovanú produktu, ktorý bol propagovaný na ploche. Môže ísť o:

  •     presmerovanie na informačnú stránku o produkte
  •     objednávkový formulár
  •     zákaznícky dotazník

O všetkých plochách sa počas prevádzky stránky evidujú štatistiky, ktoré vyhodnocujú počet otvorení každej stránky portálu všeobecne i z unikátnych IP adries, počty kliknutí na reklamu atď.

Reklamný článok

Reklamný článok je uvádzaný medzi hlavnými článkami/novinkami vždy ako prvý zhora, kým nie je nahradený novým plateným článkom. Je umiestnený minimálne jeden týždeň na prvom mieste zhora medzi článkami a aj medzi  animovaným súborom fotografií v centrálnej časti úvodnej stránky portálu.

Reklamný článok je zverejnený v určitom dohodnutom dátume. Následne zostáva zaradený v príslušnej kategórii článkov a postupne klesá medzi staršie príspevky.

Príklad využitia reklamného článku a umiestnenia bannerovej reklamy ku článku:

Článok poskytne najnovšie zistenia pri výskume príčin vysokého krvného tlaku a pokroky v jeho liečení a upozorní na nutnosť včasnej a pravidelnej  liečby. Vpravo pri článku bude umiestnená reklama na konkrétny nový liek, ktorého predaj chce klient podporiť.

Reklamu je možné umiestniť:

  • k jednému konkrétnemu článku
  • k viacerým konkrétnym článkom
  • ku všetkým článkom konkrétnej kategórie (napr. týkajúce sa gastroenterológie)

 

Reklamný e-mail

Reklamný e-mail je možné zaslať všetkým registrovaným užívateľom portálu a to buď masovo, alebo skupinovo, podľa zvolených kritérií (profesia zdravotníckeho pracovníka, odbornosť lekára, geografická príslušnosť a pod.). Informácie o akejkoľvek novinke na portáli, produkte, službe, či podujatí sú doručené priamo do e-mailových schránok užívateľov, ktorí s ich prijímaním súhlasili a ich e-mailová adresa bola overená.

Formát e-mailov môže byť ľubovoľný, od štandardného textu cez HTML formát až po rôzne grafické, či video formáty.

Cenník

typ reklamy

rozmer

cena banner/týždeň (EUR)

 

 

 

pilot

600x90 pix

800,-

hlavná plocha I.

250x250 pix

500,-

hlavná plocha II.

250x250 pix (250x400)

400,- (500,-)

rekl. článok

bez obmedzenia

1.000,-

     

e-mail

cena za 1 užívateľa

0,50`